Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Melhus

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 23.10.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 12.10.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 22.08.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 23.08.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 30.08.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 17.10.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 25.08.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 23.08.2019
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 23.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 17.10.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 16.10.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 21.09.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 27.09.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata