Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Holtålen

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 12.01.2018

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 16.10.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 22.05.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 14.03.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 04.10.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 22.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 08.08.2019
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 21.09.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.09.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 21.06.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 09.10.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata