Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Røros

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 12.01.2018

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 12.10.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 22.05.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 30.05.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 03.04.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 16.10.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 14.08.2019
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 03.04.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 11.10.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 28.09.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 21.06.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 11.10.2019
FKB-Vegnett SOSI originaldata