Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Orkdal

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 16.05.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 08.10.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 20.03.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 16.10.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 21.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 20.08.2019
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 20.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 12.10.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 30.08.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 24.08.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 15.10.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata