Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Meldal

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 11.05.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 03.10.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 30.05.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 20.03.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 17.10.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 21.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 27.09.2019
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 17.10.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 16.07.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 21.06.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 26.09.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata