Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Oppdal

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 25.09.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 17.10.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 30.05.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 30.05.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 06.08.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 17.10.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 22.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 23.08.2019
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 24.05.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 15.10.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 31.08.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 18.09.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 04.09.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata