Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Osen

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 21.11.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 10.10.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 14.03.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 16.10.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 21.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 20.08.2019
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 04.10.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 04.10.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 20.08.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 09.10.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata