Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Gjøvik

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 18.12.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 18.10.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 11.10.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 29.10.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 08.12.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 08.08.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 10.12.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 26.11.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 24.10.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 26.11.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata