Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Ørland

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 21.11.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 14.03.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 22.05.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 17.10.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 16.10.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 14.08.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 17.10.2019
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 01.05.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 20.03.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 17.10.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 17.10.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata