Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Snillfjord

Ikke planlagt innføring av direkteoppdatering i Sentral FKB

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 SOSI endringsdata 02.07.2019
FKB-Arealbruk SOSI endringsdata 22.05.2019
FKB-BygnAnlegg SOSI endringsdata 27.09.2019
FKB-Bygning SOSI endringsdata 28.06.2019
FKB-Høydekurve SOSI endringsdata 21.06.2019
FKB-Ledning SOSI endringsdata 27.09.2019
FKB-LedningVA SOSI endringsdata 08.03.2019
FKB-Naturinfo SOSI endringsdata 11.03.2019
FKB-Servitutt SOSI endringsdata 11.03.2019
FKB-Tiltak SOSI endringsdata 28.06.2019
FKB-TraktorvegSti SOSI endringsdata 27.09.2019
FKB-Vann SOSI endringsdata 13.09.2019
FKB-Veg SOSI endringsdata 26.09.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata