Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Lillehammer

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 11.12.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 29.08.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 12.07.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 30.05.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 29.05.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 08.12.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 16.10.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 10.12.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 08.10.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 08.10.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 09.10.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata