Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Namsos

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 15.05.2018

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 13.09.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 17.04.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 16.04.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 22.08.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 17.10.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 21.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 20.08.2019
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 13.04.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 13.04.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 16.10.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 16.10.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 21.06.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 03.09.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata