Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Trondheim

Ikke planlagt innføring av direkteoppdatering i Sentral FKB

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 SOSI originaldata 19.09.2019
FKB-Arealbruk SOSI originaldata 22.08.2019
FKB-Bane SOSI originaldata 23.08.2019
FKB-BygnAnlegg SOSI originaldata 30.08.2019
FKB-Bygning SOSI originaldata 07.03.2019
FKB-Høydekurve SOSI originaldata 21.06.2019
FKB-Ledning SOSI originaldata 23.08.2019
FKB-LedningVA SOSI originaldata 08.03.2019
FKB-Naturinfo SOSI originaldata 22.08.2019
FKB-Servitutt SOSI originaldata 11.03.2019
FKB-Tiltak SOSI originaldata 03.10.2019
FKB-TraktorvegSti SOSI originaldata 25.09.2019
FKB-Vann SOSI originaldata 04.10.2019
FKB-Veg SOSI originaldata 27.09.2019
FKB-Vegnett SOSI originaldata