Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Tolga

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 04.09.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 12.10.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 06.04.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 10.04.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 03.04.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 17.10.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 08.08.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 03.04.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 11.10.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 26.05.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 21.06.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 04.09.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata