Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Stor-Elvdal

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 25.10.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 26.09.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 30.05.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 30.05.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 14.03.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 27.09.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 08.08.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 26.05.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 01.10.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 01.08.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 21.06.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 03.09.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata