Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Åmot

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 25.10.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 10.04.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 22.05.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 30.05.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 14.03.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 16.10.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 11.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 08.08.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 17.10.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 18.07.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 21.06.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 04.09.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata