Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Ringsaker

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 09.12.2016

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 17.10.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 24.05.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 10.07.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 17.10.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 11.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 08.10.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 26.05.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 17.10.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 24.09.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 08.10.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 10.10.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata