Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Hamar

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 09.12.2016

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 17.10.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 22.05.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 30.05.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 03.10.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 17.10.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 11.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 08.08.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 26.05.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 17.10.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 26.05.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 08.10.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 09.10.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata