Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Kongsvinger

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 27.10.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 02.09.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 22.05.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 29.05.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 09.10.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 13.10.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 08.08.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 16.10.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 17.10.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 21.06.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 25.09.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata