Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Sortland

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 14.09.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 10.05.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 24.05.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 29.05.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 06.06.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 04.09.2018
FKB-Ledning Direkteoppdatering 12.03.2019
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 26.05.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 26.05.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 24.05.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 29.05.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 06.06.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 26.05.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 30.05.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata