Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Vestvågøy

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 27.09.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 10.05.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 24.05.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 14.03.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 12.09.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 20.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 08.08.2019
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 26.05.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 04.06.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 24.05.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 13.04.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 06.09.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 26.05.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 21.06.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 03.09.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata