Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Røst

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 21.02.2018

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 10.05.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 14.03.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 06.03.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 04.09.2018
FKB-Ledning Direkteoppdatering 12.03.2019
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 20.03.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 26.05.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.03.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata