Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Steigen

Ikke planlagt innføring av direkteoppdatering i Sentral FKB

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 SOSI originaldata 10.05.2019
FKB-Arealbruk SOSI endringsdata 24.05.2019
FKB-BygnAnlegg SOSI originaldata 14.03.2019
FKB-Bygning SOSI originaldata 06.03.2019
FKB-Høydekurve SOSI endringsdata 04.04.2019
FKB-Ledning SOSI endringsdata 07.06.2019
FKB-LedningVA SOSI endringsdata 26.05.2019
FKB-Naturinfo SOSI endringsdata 24.05.2019
FKB-Servitutt SOSI endringsdata 24.05.2019
FKB-Tiltak SOSI originaldata 30.05.2019
FKB-TraktorvegSti SOSI endringsdata 06.06.2019
FKB-Vann SOSI endringsdata 26.05.2019
FKB-Veg SOSI originaldata 06.06.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata