Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Sørfold

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 26.11.2018

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 10.05.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 24.05.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 29.05.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 13.06.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 06.04.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 07.06.2019
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 26.05.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 24.05.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 15.05.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 26.05.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 26.05.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 30.05.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata