Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Gildeskål

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 26.09.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 10.05.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 24.05.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 14.03.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 05.09.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 19.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 08.08.2019
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 26.05.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 24.05.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 24.05.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 09.08.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 26.05.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 21.06.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 03.09.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata