Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Meløy

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 26.09.2018

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 10.05.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 24.05.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 31.05.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 09.04.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 25.04.2019
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 24.05.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 24.05.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 04.06.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 20.03.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 26.05.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 14.06.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata