Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Rødøy

Ikke planlagt innføring av direkteoppdatering i Sentral FKB

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 SOSI originaldata 16.08.2019
FKB-Arealbruk SOSI endringsdata 08.03.2019
FKB-BygnAnlegg SOSI endringsdata 14.03.2019
FKB-Bygning SOSI endringsdata 12.06.2019
FKB-Høydekurve SOSI endringsdata 19.06.2019
FKB-Ledning SOSI endringsdata 06.09.2019
FKB-LedningVA SOSI endringsdata 08.03.2019
FKB-Naturinfo SOSI endringsdata 11.03.2019
FKB-Servitutt SOSI endringsdata
FKB-Tiltak SOSI originaldata
FKB-TraktorvegSti SOSI endringsdata 28.06.2019
FKB-Vann SOSI endringsdata 21.06.2019
FKB-Veg SOSI endringsdata 03.09.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata