Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Lurøy

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 09.05.2019

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 SOSI originaldata 29.08.2019
FKB-Arealbruk SOSI endringsdata 08.03.2019
FKB-BygnAnlegg SOSI originaldata 24.05.2019
FKB-Bygning SOSI originaldata 09.11.2019
FKB-Høydekurve SOSI endringsdata 19.06.2019
FKB-Ledning SOSI endringsdata 03.10.2019
FKB-LedningVA SOSI endringsdata 08.03.2019
FKB-Naturinfo SOSI endringsdata 11.03.2019
FKB-Servitutt SOSI endringsdata
FKB-Tiltak SOSI originaldata 04.05.2019
FKB-TraktorvegSti SOSI endringsdata 04.06.2019
FKB-Vann SOSI endringsdata 21.06.2019
FKB-Veg SOSI originaldata 04.09.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata