Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Rana

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 22.05.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 10.05.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 21.05.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 14.03.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 12.06.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 06.05.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 12.03.2019
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 24.05.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 15.06.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 04.06.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 26.05.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 29.05.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata