Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Hemnes

Ikke planlagt innføring av direkteoppdatering i Sentral FKB

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 SOSI originaldata 10.05.2019
FKB-Arealbruk SOSI endringsdata 08.03.2019
FKB-Bane SOSI endringsdata 08.03.2019
FKB-BygnAnlegg SOSI originaldata 11.04.2019
FKB-Bygning SOSI originaldata 12.04.2019
FKB-Høydekurve SOSI endringsdata 23.04.2019
FKB-Ledning SOSI endringsdata 12.03.2019
FKB-LedningVA SOSI endringsdata 08.03.2019
FKB-Naturinfo SOSI endringsdata 11.03.2019
FKB-Servitutt SOSI endringsdata
FKB-Tiltak SOSI originaldata 12.04.2019
FKB-TraktorvegSti SOSI endringsdata 26.05.2019
FKB-Vann SOSI endringsdata 26.05.2019
FKB-Veg SOSI originaldata 29.05.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata