Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Grane

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 09.10.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 10.05.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 07.06.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 30.05.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 30.05.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 19.03.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 23.03.2019
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 12.04.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 26.05.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 26.05.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 04.06.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata