Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Alstahaug

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 05.03.2019

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 10.05.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 29.05.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 09.06.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 27.05.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 29.03.2019
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 15.06.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 24.05.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 26.05.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 12.04.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata