Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Herøy

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 05.03.2019

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 28.08.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 14.03.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 07.09.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 19.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 16.08.2019
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 11.09.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 26.05.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 21.06.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 03.09.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata