Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Brønnøy

Ikke planlagt innføring av direkteoppdatering i Sentral FKB

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 SOSI originaldata 29.08.2019
FKB-Arealbruk SOSI endringsdata 21.05.2019
FKB-BygnAnlegg SOSI originaldata 14.03.2019
FKB-Bygning SOSI originaldata 19.03.2019
FKB-Høydekurve SOSI endringsdata 19.06.2019
FKB-Ledning SOSI endringsdata 08.08.2019
FKB-LedningVA SOSI endringsdata 08.03.2019
FKB-Lufthavn SOSI endringsdata 08.03.2019
FKB-Naturinfo SOSI endringsdata 11.03.2019
FKB-Servitutt SOSI endringsdata 24.05.2019
FKB-Tiltak SOSI originaldata 12.04.2019
FKB-TraktorvegSti SOSI endringsdata 24.08.2019
FKB-Vann SOSI endringsdata 21.06.2019
FKB-Veg SOSI endringsdata 03.09.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata