Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Narvik

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 14.11.2018

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 16.08.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 26.05.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 24.05.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 12.07.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 05.09.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 18.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 08.08.2019
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 26.05.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 24.05.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 12.09.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 30.08.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 21.06.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 03.09.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata