Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Landsoversikt

Antall kommuner i Norge som oppdaterer FKB-data direkte i Sentral felles kartdatabase: 367

Fylkesnr. Fylke Kommuner med direkte oppdatering
01 Østfold 16 av 18
02 Akershus 19 av 22
03 Oslo 0 av 1
04 Hedmark 22 av 22
05 Oppland 26 av 26
06 Buskerud 20 av 21
07 Vestfold 9 av 9
08 Telemark 18 av 18
09 Aust-Agder 15 av 15
10 Vest-Agder 13 av 15
11 Rogaland 22 av 26
12 Hordaland 25 av 33
14 Sogn og Fjordane 25 av 26
15 Møre og Romsdal 32 av 35
18 Nordland 26 av 44
19 Troms 19 av 24
20 Finnmark 16 av 19
50 Trøndelag 44 av 48